top of page
P8251265.JPG

PAYMENT OPTIONS

ช่องทางการชำระเงิน

6348653_preview.png

ขอรายละเอียดการส่งเงินได้จากเจ้าหน้าที่ร้านค่ะ

Please contact us for transfer's details
ชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
บัญชี นางเกสรี  ถวัลย์ธนากร

ธนาคารกสิกรไทย สาขานิมมานเหมินทร์ 

เลขที่ 511-2-00692-5

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูเชียงใหม่

เลขที่ 424-083- 8021

ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนสุเทพ 

เลขที่  521-1-77410-8

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่

เลขที่ 406-623571-0​​

Kasikorn Bank  A/C no. 511-200692-5  

Account name : Kesaree Thawanthanakorn

Bangkok Bank A/C no. 424-083-8021 

Account name : Kesaree Thawanthanakorn

Krung Thai Bank A/C no. 521-1-77410-8  

Account name : Kesaree Thawanthanakorn

Siam Commercial Bank A/C

no. 406-623571-0 

Account name : Kesaree Thawanthanakorn

paypal-784404__480.png
PayPal ButtonPayPal Button

คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อชำระเงิน

Click at the link to proceed the payment

Thai Bank transfer via 
bottom of page